Brug Aduard voortgang werkzaamheden

Nieuwe brug Aduard

De aannemer is inmiddels volop aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de brug Aduard en met de aanleg van de nieuwe loskade. Momenteel is Prosperus bezig met het vastleggen van de bouwkundige staat van woningen en (bedrijfs)panden in een cirkel om de locatie van de werkzaamheden. De huidige situatie wordt vastgelegd en tijdens de bouw worden de eventuele trillingen, die de werkzaamheden mogelijk veroorzaken, gemonitord. De betrokken omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Brug Dorkwerd dicht 20 oktober

Brug Dorkwerd

Aanstaande donderdag, 20 oktober, verricht de aannemer herstelwerkzaamheden aan de brug Dorkwerd. Daarvoor is het nodig de brug in de hoogste stand te zetten. De weg is vanaf 8.00 uur gestremd en het verkeer wordt omgeleid. De eindtijd van deze stremming is, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden, voorzien om 18.00 uur. De direct omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd.

Nieuwe brug Aduard

werkzaamheden bord

De komende week (vanaf 10 oktober) wordt het werkterrein van de aannemer ingericht. Vanaf dat moment wordt de A. Harkemaweg vanaf de locatie van de nieuwe brug tot aan het knooppunt Nieuwklap, fysiek afgesloten. In de week van 17 oktober start het aanbrengen van damwanden voor de nieuwe loskade. De aanleg van de loskade duurt ongeveer tot eind dit jaar, waarna de aanleg van de nieuwe brug start.

Afsluiting fietspad Nieuwklap 19 en 20 oktober

werkzaamheden bord

De voor deze week geplande reparatie van het fietspad bij Nieuwklap is verschoven naar de herfstvakantie, omdat er dan minder (fiets)verkeer is. Op 19 en 20 oktober wordt het fietspad aan de zuidkant van de Friesestraatweg afgesloten tussen de brug over het Aduarderdiep en Slaperstil. Fietsers uit beide richtingen moeten oversteken naar het fietspad aan de noordzijde (Aduard-zijde). Zij kunnen oversteken bij de verkeerslichten bij Aduard en bij de kruising bij Slaperstil. Tijdens de spits worden op deze locaties verkeersregelaars ingezet.

Werkzaamheden weg door Aduard 2 oktober

werkzaamheden bord

Eerder al hebben we gemeld dat we aanstaande zondag 25 september een nieuwe, dunne deklaag, gaan aanbrengen op de N983 door Aduard, op het gedeelte dat in juli dit jaar niet kon worden gefreesd. Om deze werkzaamheden veilig en snel te kunnen verrichten, wordt de Burgemeester Seinenstraat die dag afgesloten vanaf De Lindt tot aan de schoolzone (voorbij de Schoolstraat). Zondag 25 september, vanaf 6.00 uur 's morgens, geldt er een stop- en parkeerverbod en mogen er dus ook geen auto’s in de parkeerhavens langs de weg staan.

Werkzaamheden fietspad Nieuwklap 5 en 6 oktober

werkzaamheden bord

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Nieuwklap hebben we ontdekt, dat het fietspad beschadigd is. Om erger te voorkomen gaan we dit fietspad repareren. Het fietspad wordt daarvoor op 5 en 6 oktober aan de zuidkant van de Friesestraatweg afgesloten tussen de brug over het Aduarderdiep en Slaperstil. Fietsers uit beide richtingen moeten oversteken naar het fietspad aan de noordzijde (Aduard-zijde). Zij kunnen oversteken bij de verkeerslichten bij Aduard en bij de kruising bij Slaperstil. Tijdens de spits worden op deze locaties verkeersregelaars ingezet.

Brug Dorkwerd stand van zaken

Impressie brug Dorkwerd va http://www.vanspijkerinfrabouw.nl

De laatste fase van de werkzaamheden bij de brug is aangebroken. De aannemer heeft onlangs de verankering aangebracht van de damwanden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het afwerken van de bermen en de taluds. De brug is sinds april in bedrijf en sindsdien is er een aantal storingen geweest. Er wordt hard gewerkt om deze kinderziektes te verhelpen. Vanaf oktober gaat de Provincie Groningen verder met het planten van de bomen en bosschage. Deze werkzaamheden duren ongeveer een maand en veroorzaken geen verkeershinder.

Pagina's

Abonneren op Soaksm RSS